Er zal in de toekomst een grote kloof ontstaan tussen wat medewerkers te bieden hebben en wat werkgevers willen. Door de zogenoemde vierde industriële revolutie zullen veel banen digitaliseren. Door nieuwe technologieën worden er andere kennis en vaardigheden van medewerkers gevraagd. Zo waren werkgevers een paar jaar geleden nog veelal opzoek naar medewerkers die complexe vraagstukken op konden lossen en die diverse facetten konden coördineren. Over een paar jaar zal dit anders zijn. Dan zijn werkgevers veel meer opzoek naar medewerkers die kritisch en creatief kunnen denken. Een heel andere kijk op het werken.

De vierde industriële revolutie heeft dus niet alleen als kenmerk (zoals bij de derde industriële revolutie) dat de arbeidsmarkt digitaliseert, maar ook dat de arbeidsmarkt complexer wordt. Dat er tweedeling de maatschappij dreigt te komen, er grote inkomensverschillen zullen zijn en de wereldbevolking stijgt. Grote veranderingen dus!

Door deze kenniskloof zullen veel openstaande vacatures niet worden vervuld. Dit komt omdat medewerkers niet kunnen bieden waar de werkgevers naar opzoek zijn. Uiteraard is het mogelijk om door opleidingen of cursussen de medewerkers wel te motiveren deze vaardigheden te optimaliseren of ontwikkelen. Dit is tevens ook belangrijk om medewerkers te weten binden en boeien en ‘goed werkgeverschap’ te onderstrepen.

Bron: Flexmarkt